Home
Facebook Twitter

Nieuwjaarsrede voorzitter Dorpsbelangen

Nieuwjaarsrede voorzitter Dorpsbelangen Biddinghuizen - 15 januari 2018.  Elk jaar wordt er een nieuwjaarsrede gemaakt door de voorzitter van Dorpsbelangen. De rede van Willem Feiken kunt u hieronder lezen.

Beste inwoners van Biddinghuizen,

Graag richt ik mij in dit nieuwe jaar tot jullie en kijk even terug op het afgelopen jaar maar ook een vooruitblik naar de toekomst.

Dierenpark de Scharrelberg
Iets waar je je nooit op kunt voorbereiden is de ruiming van alle pluimvee, helaas heeft dit toch plaats gevonden op 17 december jl. De vrijwilligers voelen zich gesteund door de steunbetuigingen en gesprekken met dorpsbewoners. Als er nergens in de omgeving de komende tijd opnieuw de vogelgriep opduikt, hopen ze in maart of april weer de nodige dieren te kunnen kopen. We houden jullie daarvan op de hoogte.

NL-doet
Afgelopen jaar was NL-doet een groot succes. Wat is er toen veel werk verzet door vrijwilligers in het dorp. Twee zwaluwtillen geschilderd. De duiventil bij het dierenpark opgeknapt, een boom geplant en diverse graaf-, schilder-, en bestrating werkzaamheden. En door de jongeren bij de JOP is er een luifel gemaakt en geschilderd. Met daarna een mooie gezamenlijke afsluiting bij de opslagloods van de IJsvogel. Ook dit jaar maken we graag weer van vele handen gebruik om weer mooie klussen op te pakken.

De Graafschap
Afgelopen herfst was er een informatiemarkt op de Graafschap over de verkoop van woningen en kavels. Daar werd verteld dat dat er langs de rand bij het Noaberpark alle kavels onder optie, dan wel al verkocht, waren. Ook de verkoop van woningen loopt daar goed. Meer dan de helft van de woningen worden betrokken door mensen uit andere gemeentes.

MFG2
Het stichtingsbestuur van MFG2 is nog steeds bezig met het uitwerken van de plannen voor de bouw van de sportaccommodaties en zalen. Het is zeer belangrijk dat alles correct en zorgvuldig wordt behandeld voordat er een start kan worden gemaakt met de bouw. Zij zullen u via de media informeren over de voortgang van dit project

Zwembad
Voor het zwembad maken we kleine stapjes om een plan te maken. We hopen begin dit jaar één of twee 4e jaars HBO studenten te werven die aan een afstudeeropdracht voor het zwembad kunnen werken. Zowel bouwkundig, economisch en marketing.

Stichting de IJsvogel
Stichting de IJsvogel heeft een goed evenementenjaar achter de rug. Met de hulp van vele sponsors en vrijwilligers zijn er weer mooie evenementen neergezet. Nieuw in 2017 was de Lichtjestoer die samen me de andere kernen binnen de gemeente werd georganiseerd. Helaas is het Huttenfeest wegens te weinig vrijwilligers niet doorgegaan. Inmiddels wordt al weer druk gewerkt om voor dit jaar de nieuwe plannen uit te werken.

De structuur van Stichting de IJsvogel veranderd ook in 2018. Met een nieuwe opzet wordt gekeken hoe dorpsbewoners meer betrokken kunnen worden bij het organiseren van de evenementen in het dorp zonder daadwerkelijk actief te worden in het bestuur. Hopelijk krijgen mensen hierdoor de smaak te pakken. Binnenkort horen jullie meer hierover.

De maatschappij is enorm aan het veranderen, dit is iets waar wij als bestuur onze ogen open voor houden. Door ons zelf af te vragen wie we zijn en wat we doen, maar ook hoe moet het bestuur er over 10 jaar uit zien. Hierin betrekken wij tevens onze wethouder de heer Peter van Bergen. Door samen te sparren denken wij dat voor toekomstige bestuurders binnen Dorpsbelangen een werkbare omgeving wordt gecreëerd. Neemt niet weg dat wij nog steeds zoeken naar personen die ons bestuur willen versterken op het gebied van communicatie / PR of als lid met een taak. Het is voor iedere vereniging moeilijk om vrijwilligers te vinden en vissen we allemaal in dezelfde vijver of het nu voor sport, muzikaal of andere vereniging is. Maar denk er eens over na wat zou u of jij kunnen/willen betekenen voor ons dorp en neem eens contact met ons op.

Hierbij wil ik graag alle sponsoren bedanken die ons financieel of op andere wijze hebben gesteund. En niet te vergeten alle vrijwilligers, die zich hebben ingezet bij activiteiten en evenementen. We hopen ook het komende jaar weer op jullie steun te kunnen rekenen. Heeft u nog nooit geholpen en lijkt het u/ jou iets? Stuur dan eens mailtje of spreek een bestuurslid aan als u hem / haar tegenkomt in het dorp.

Het bestuur van de Algemene vereniging voor Dorpsbelangen wenst u voorspoed, gezondheid en een actief 2018 toe.

Willem Feiken
Voorzitter Dorpsbelangen Biddinghuizen


Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2018 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat